Ostame põllu- ja metsamaad, peamiselt Tori vallast

Võtame rendile põllumaad

Meie tootmine ja majandamine

Rendime välja põllumajandus-tehnikat

talude ost

Võib pakkuda tervet talu, ka tootmistalu või ettevõtet

Meie põhitegevuseks on teraviljakasvatus ning põllumaade ja metsade heaperemehelik ja jätkusuutlik majandamine.

Roigu on Eesti kapitalil põhineva 2007. aastal asutatud Eriku Grupp OÜ kaubamärk. Nime valik põhineb ettevõtte algsel tegevuspiirkonnal

Ettevõtte eesmärgiks on majandada põldusid ja metsi loodussäästlike ning maaelu säilimise põhimõtete järgi, et säilitada põld ja mets kui looduskeskkond, aga ka kui töö- ja elukoht tulevastele põlvedele. 

Harime oma põlde ise

Me panustame põllumaasse läbi uute investeeringute, maaparanduse, metsade hoolduse ja uuenduse.


Kontakt:

Karel Tölp

Eriku Grupp OÜ

erikugrupp@gmail.com
+372 5667 3533