Ostame põllu- ja metsamaad, peamiselt Tori vallast

Võtame rendile põllumaad

Meie tootmine ja majandamine

Rendime välja põllumajandus-tehnikat

talude ost

Võib pakkuda tervet talu, ka tootmistalu või ettevõtet

Meie põhitegevuseks on teraviljakasvatus ning põllumaade ja metsade heaperemehelik ja jätkusuutlik majandamine.

Roigu on Eesti kapitalil põhineva 2007. aastal asutatud Eriku Grupp OÜ kaubamärk. Nime valik põhineb ettevõtte algsel tegevuspiirkonnal

Ettevõtte eesmärgiks on majandada põldusid ja metsi loodussäästlike ning maaelu säilimise põhimõtete järgi, et säilitada põld ja mets kui looduskeskkond, aga ka kui töö- ja elukoht tulevastele põlvedele. 

Harime oma põlde ise

Me panustame põllumaasse läbi uute investeeringute, maaparanduse, metsade hoolduse ja uuenduse.


Kontakt:

Karel Tölp

Eriku Grupp OÜ

erikugrupp@gmail.com
+372 5667 3533

Poomniiduki soetamine kraaviäärte niitmiseks ja automaatroolimise süsteemi soetamine kahele masinale

Poomniiduki soetamise peamine vajadus on maaparandustööde järgselt kraavide hooldamine, aastaringse töökoha loomise vajadus ning lisaks aitab see mitmekesistada tegevusi ja seda just peamiselt taimede vegetatsiooniperioodi välisel ajal. Lisaks võetakse ettevõttes kasutusele traktoril ja kombainil automaatroolimine, mis tagab põllul täpsema sõitmise, seda eriti külvamise juures. Projekti elluviimise tulemusel muutub ettevõtte tegevus mitmekesisemaks ning ettevõte on konkurentsivõimelisem.