PÕLLU- JA METSAMAA OST

PÕLLUMAA RENT

PÕLLUMAJANDUSMASINATE RENT


Ettevõttest

Roigu on Eesti kapitalil põhineva 2007. aastal asutatud Eriku Grupp OÜ kaubamärk.

Meie põhitegevuseks on teraviljakasvatus, soetatud maade ja metsade väärtustamine ning heaperemehelik ja jätkusuutlik majandamine. Põllu- ja metsamaid omame peamiselt Tori vallas.

Ettevõtte eesmärk on majandada põldusid ja metsi loodussäästlike ning maaelu säilimise põhimõtete järgi, säilitamaks põld ja mets kui looduskeskkond, aga ka kui töö- ja elukoht tulevastele põlvedele. 

Harime oma põlde ise.

Me investeerime põllumaasse läbi uute investeeringute, maaparanduse, metsade hoolduse ja uuenduse.